Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) - Onur Öztürk Skip to main content

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Dijital Reklam Web Yazılım Limited Şirketi   olarak, kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde işlemekteyiz.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilir:

 • Hizmetlerimizin sunulması, geliştirilmesi ve özelleştirilmesi
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması
 • Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi
 • Pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

3. İşlenen Kişisel Veriler

İşlenen kişisel verileriniz şunları içerebilir:

 • Ad, soyad, T.C. kimlik numarası
 • İletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi, adres)
 • Finansal veriler
 • IP adresi ve tarayıcı bilgileri
 • Web sitesi ve mobil uygulama kullanım verileri

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, çeşitli kanallardan (web sitemiz, mobil uygulamamız, müşteri hizmetleri vb.) otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yasal zorunluluklar ve hizmet sağlayıcılarla yapılan anlaşmalar kapsamında üçüncü taraflarla paylaşılabilir. Bu üçüncü taraflar arasında iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hukuki, mali ve vergi danışmanlarımız bulunabilir.

6. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca veya ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanır. Saklama süresinin sona ermesi durumunda kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

7. İlgili Kişinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi gereğince, kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • KVKK’nın 7. maddesi çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

Bu haklarınızı kullanmak için bizimle [iletişim bilgileri] aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

8. İletişim

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili her türlü soru ve talepleriniz için bizimle aşağıdaki iletişim bilgilerinden iletişime geçebilirsiniz:

0 551 599 12 70

0 530 089 47 92

info@onuroztr.com